A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, MÚSICS DE CATALUNYA amb domicili social c/Joaquim Vayreda, 65 Entd.D, 17001 de Girona (Girona) informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que MÚSICS DE CATALUNYA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.grupquetal.cat seran incorporades en un fitxer titularitat de la MÚSICS DE CATALUNYA amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i, en el seu cas, enviar comunicacions comercials.
Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.
En quant els formularis de l’apartat “Contacte” de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que MÚSICS DE CATALUNYA no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, MÚSICS DE CATALUNYA quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’Usuari facilita a MÚSICS DE CATALUNYA han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
MÚSICS DE CATALUNYA informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a MÚSICS DE CATALUNYA al domicili social situat a c/Joaquim Vayreda, 65 Entd.D, 17001 de Girona (Girona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.